Ondernemer

Sinds zijn jeugd is Lodewijk werkzaam als hovenier en tuinontwerper. Tegenwoordig ligt zijn focus meer op het gebied van duurzaamheid. Het is de combinatie van opleidingen van enerzijds werken in en met groen en anderzijds de bedrijfskundige kant, die maakte dat hij zich steeds bewuster is geworden van de rol van de groenvoorziener in de maatschappij. Omdat hij zijn vraagtekens ging zetten bij het imago dat groenvoorzieners hebben als ‘schoffelaars’, maar ook bij het gebruik en de inzet van materialen, realiseerde hij zich dat er winst er te halen was op het gebied van groen, groenvoorziening en de leefomgeving.

NL Greenlabel

Sinds 2012 heeft Lodewijk daarom impact op het verduurzamen van ‘de groene sector’ met NL Greenlabel. NL Greenlabel heeft zich ten doel gesteld bedrijven en overheden te inspireren en informeren over hoe en waar en wanneer keuzes duurzamer kunnen bij het inrichten en het beheren van buitenruimtes. Betere keuzes dragen bij onder andere bij aan de biodiversiteit in Nederland en daarmee aan het leefklimaat van ons allemaal.

Nog steeds worden tuinen en buitenruimtes – van groen in woonwijken en parken tot het groen rondom bedrijven – ingericht en aangelegd zonder dat er nagedacht wordt over duurzaamheid en het milieu. Vaak worden materialen en producten gebruikt die onnodig slecht zijn voor onze flora en fauna. Dat moet anders en dat kán anders.

Met NL Greenlabel is er een platform waar zo’n 165 partners lid van zijn. Van ingenieursbureau tot architect, van leverancier tot groenvoorziener. Met een eigen wetenschappelijke raad drie afgeronde “Green Deals”, die mede in samenwerking met de overheid zijn gedaan, wordt NL Greenlabel gezien als een pionier op het gebied van de duurzame leefomgeving. Samen met hen maken ze duurzaamheid meetbaar waardoor je een betere afweging kunt maken of iets nou groen en duurzaam is of niet. Dit doet NL Greenlabel met zelfontwikkelde duurzaamheidspaspoorten waarbij je de gehele keten in beschouwing neemt waarbij wordt gekeken naar planten, producten en zelfs hele gebieden (tuinen, parken, woonwijken). Zo helpt NL Greenlabel producenten, leveranciers en kwekers, maar ook gemeenten en projectontwikkelaars met het maken van keuzes die leiden tot een betere wereld.

Inmiddels hebben we diverse Green Deals met de overheid kunnen sluiten en hebben bijna 200 bedrijven zich bij ons aangesloten, van grote multinationals tot eenmansbedrijven. Allemaal delen ze dezelfde missie: de wereld groener en schoner achter te laten voor onze kinderen.

Lodewijk